مرور برچسب

تعمیر فریجیدر

نمایندگی مجاز تعمیر یخچال فریجیدر(Frigidaire)

تعمیر یخچال فریجیدر توسط نمایندگی مجاز مرکزی تعمیر یخچال و نمایندگی مجاز تعمیر یخچال فریزر و ساید بای ساید فریجیدر، تمام مشکلات احتمالی برای یخچال فریجیدر را به صورت تضمینی و با ضمانت نامه کتبی برطرف می نماید. تعمیر یخچال فریجیدر نیازمند…