مرور برچسب

نمایندگی تعمیر یخچال بوش

نمایندگی مجاز مرکزی تعمیر یخچال بوش(Bosch)

تعمیر یخچال بوش(Bosch) یکی از موارد بسیار مهمی می باشد که باید فقط توسط نمایندگی مجاز مرکزی تعمیر یخچال بوش و تعمیر یخچال فریزر بوش انجام گیرد. چون تنها نمایندگی مجاز تعمیر یخچال بوش است که ضمانت نامه کتبی تعمیرات ارائه می دهد و سایر…